Regulamentul

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE  
Chiuvete-Lavello.ro

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Magazinul online chiuvete-lavello.ro este disponibil la adresa de internet chiuvete-lavello.ro și este ținut de societatea

Lavello Sanitare S.R.L
Adresa: București, Secotrul 6, Valea Cascadelor, Nr.23, Biroul D4, Cladirea Caroli.
Cod Unic de inregistrare: 39440244

2. Utilizatorii pot contacta vânzătorul prin intermediul:

a. poștei electronice info@chiuvete-lavello.ro
3. Înainte de a începe utilizarea Magazinului, vă rugăm să citiți cu atenție conținutul prezentului Regulament.
4. Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Vânzătorului sunt stabilite în exclusivitate în prevederile prezentului Regulament.
5. Utilizarea Magazinului, în orice formă este echivalentă cu faptul că Utilizatorul a luat cunoștință și a acceptat conținutul Regulamentului și că își exprimă acordul necondiționat pentru conținutul acestuia.
6. Prevederile prezentului Regulament asigură drepturile consumatorilor, primite în conformitate cu prevederile aplicabile ale legii imperative. În cazul necorespunderii prevederilor prezentului Regulament cu prevederile legale menționate mai sus, prevalează aceste prevederi legale.

II. DEFINIȚII

1. Magazinul – magazinul online al Vânzătorului disponibil pe adresa: chiuvete-lavello.ro,

2. Vânzătorul – societatea care gestionează și conduce Magazinul, și anume.

Lavello Sanitare S.R.L
Adresa: București, Secotrul 6, Valea Cascadelor, Nr.23, Biroul D4, Cladirea Caroli.
Cod Unic de inregistrare: 39440244

3. Regulamentul – prezentul document, împreună cu toate anexele și completările ulterioare, care constituie parte integrantă a acestuia,
4. Cumpărătorul – persoană fizică, persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea conferă capacitatea juridică și care utilizează oferta Magazinului,
5. Consumator – orice persoană fizică, care efectuează cu Vânzătorului un act juridic care nu este legat direct de activitatea economică sau profesională a acesteia,
6. Întreprinzător – persoana fizică, persoana juridică și o unitate organizațională cu personalitate juridică, căreia legea conferă capacitatea juridică, care desfășoară în nume propriu activitatea economică sau profesională, care efectuează cu Vânzătorului un act juridic care este legat direct de activitatea economică sau profesională a acesteia,
7. Utilizator – oricine, care în orice fel utilizează Magazinul,
8. Formularul de înregistrare – formularul online disponibil în Magazinul care permite crearea unui Cont, în care se specifică toate datele necesare ale unui Utilizator, inclusiv numele și parola acestuia,
9. Formularul de comanda – formularul online disponibil în Magazin, care permite plasarea unei comenzi,
10. Produs – un bun mobil disponibil în Magazin care constituie obiectul contractului de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător,
11. E-mail – căsuță poștală electronică, caracterizată prin adresa individuală de internet a persoanei date (adresa de e-mail) prin intermediul căreia persoana dată poate trimite și primi mesaje și alte date în cadrul serviciului de poștă electronică,
12. Cont – un loc în sistemul teleinformațional al Vânzătorului, disponibil pentru Cumpărător după accesare, în care sunt colectate datele Cumpărătorului, inclusiv informații despre Comenzile plasate. Prin intermediul Contului, Cumpărătorul intră și gestionează datele, descrierile și alte elemente, și utilizează, de asemenea, oferta Magazinului,
13. Dovada de cumpărare – bon fiscal, factură sau factură fiscală.

III. CERINȚE TEHNICE

1. Pentru a utiliza serviciile Magazinului prin intermediul serviciului online, este necesară posedarea unui dispozitiv, care permite utilizarea resurselor de Internet, o căsuța poștală de e-mail, dar, de asemenea, un browser de resurse de internet care permite vizualizarea paginilor web (se recomandă utilizarea următoarelor browsere de internet în versiunile indicate sau ulterioare, cu cookie-uri activate: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 sau o versiune ulterioară a acestora).

2. Mai multe despre fișierele de tip cookie, precum și despre modul de a proteja acest tip de date vei găsi în Politica noastră de Confidențialitate

IV. ÎNREGISTRARE

1. Înregistrarea unui Cont se face prin executarea instrucțiunilor consecutive pe site-ul Magazinului online.
2. Prin înregistrarea Contului, Utilizatorul declară că:
a. a luat la cunoștință conținutul Regulamentului și a aprobat conținutul acestuia în întregime,
b. îndeplinește condițiile necesare pentru a utiliza Magazinul, menționate în Regulament.
3. Utilizatorul este obligat să păstreze în secret parola de acces la Cont. Utilizatorul este obligat să depună diligența deosebită, pentru a preveni pierderea parolei de acces sau intrarea în posesia acesteia a persoanelor terțe (indiferent de metodă). Utilizatorul este singurul responsabil pentru furnizarea numelui de utilizator si a parolei către terți.
4. Utilizatorul poate în orice moment înlătura Contul său. Înlăturarea Contului cauzează înlăturarea în mod constant și iremediabil a tuturor datelor Utilizatorului din sistem.
5. Vânzătorul poate înlătura Contul sau rezilia contractul privind furnizarea serviciilor prin cale electronică în cazul în care:
a. Vânzătorul consideră că Utilizatorul a încălcat prevederile Regulamentului, și, în special, utilizează Magazinul, în modul care este contrar destinației acestuia,
b. Utilizatorul nu a acceptat modificarile introduse de către Vânzător în Regulament,
c. Utilizatorul nu a accesat nici o dată Contul lui în termen de 12 luni de la ultima logare sau de la suspendarea Contului,
d. Utilizatorul nu activează sau nu verifică Contul în termen de 30 de zile,
e. Utilizatorul în termenul specificat calculat de la blocarea Contului sau a altor funcționalități sau servicii ale Magazinului de către Vânzător, nu a executat sau nu a sistat actele indicate de Vânzător, care a constituit motivul pentru blocare.
6. Conținutul sau informațiile transmise de către Utilizator în Magazin în timpul înregistrării sau editării Contului poate fi moderate de către Vânzător, dacă conținutul sau informațiile furnizate încalcă Regulamentul.

V. COMENZI

1. Magazinul își desfășoară activitatea comercială pe teritoriul întregii Uniuni Europene.
2. Comenzile în Magazinul online pot fi plasate prin formularul de comandă.
3. Cumpărătorul este obligat să indice datele reale și corecte, necesare pentru executarea comenzii.
4. Magazinul confirmă primirea comenzii prin poșta electronică sau prin telefon. Magazinul comunică în plus, prin intermediul poștei electronice, momentul când comanda va fi transmisă pentru expediere.
5. Pentru Cumpărător și Vânzător sunt obligatorii informațiile conținute în fișa Produsului în momentul plasării comenzii, în special: prețul, caracteristicile produsului, trăsăturile acestuia, componente setului, termenul și modalitatea de livrare.
6. Comanda adoptată spre executare poate fi anulată nu mai târziu de data de expediere a mărfurilor.
7. Aducem la cunoștință că durata medie de executare a comenzii de la plasarea acesteia până la expedierea Produsului către Cumpărător este de 8-10 zile.
8. Informațiile aflate în Magazin nu constituie o ofertă in sensul Codului Civil. Anunțurile, publicitatea Vânzătorului, listele de prețuri și alte informații despre Produse, menționate pe site-urile Magazinului online, în special, descrierile acestora, parametrii tehnici și utili, precum și prețurile, constituie o invitație la încheierea contractului.
9. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc:
a. În cazul comenzilor plasate prin intermediul Formularului de comandă care este disponibil în Magazin – în momentul primirii de către Cumpărător a mesajuluie-mail cu declarația privind acceptarea comenzii de către Vânzător,
b. În cazul comenzilor plasate prin telefon – în momentul confirmării de către Magazinul online a primirii unei astfel de comenzi,
c. În cazul comenzilor plasate prin poșta electronică – în momentul primirii de către Cumpărător a mesajului e-mail de răspuns al Vânzătorului cu declarație de acceptare a comenzii pentru Produse.
10. Comanda se efectuează după achitarea sau îndeplinirea cerințelor privind metoda de plată selectată.
11. Vânzătorul este obligat să notifice Cumpărătorului lipsa Produsului comandat pe stoc și prelungirea preconizată a timpului de executare a comenzii (până la 14 zile) imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la constatarea acestui fapt. Cumpărătorul, în acest caz, își poate da acordul pentru prelungirea timpul de executare a comenzii (până la 14 zile) sau poate renunța la Produsul comandat sau la întreaga comandă.
12. În caz de imposibilitate de executare a comenzii, din cauza lipsei durabile a Produsului, Vânzătorul trebuie imediat, dar nu mai târziu decât în termen de 30 de zile din momentul încheierii contractului, să notifice Cumpărătorului acest fapt și să restiuie întreaga suma de bani primită de la acestă.

VI. PLĂȚI

1. Prețurile prezentate în Magazinul online constituie prețuri brute (includ TVA).
2. La fiecare comandă Vânzătorul atașează Dovada de cumpărare.
3. Cumpărătorul care efectuează achiziția în calitate de Întreprinzător în scopul activității economice declară că este plătitor de TVA, precum și autorizează Vânzătorul pentru eliberarea Dovezii de cumpărare fără semnătura beneficiarului.
4. Cumpărător în momentul plăsării Comenzii selectează forma de plată:
a. plata ramburs
b. plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului
c. plata online prin sistemul de plată
5. În cazul în care Cumpărătorul a ales o altă modalitate de plată decât ramburs, livrarea mărfii se face după înregistrarea sumei integrale (prețul și costurile suplimentare) în contul bancar al Vânzătorului.
6. În cazul în care Cumpărătorul a ales metoda de plată prin transfer bancar, termenul pentru efectuarea plății este de trei zile, iar atunci când se utilizează sistemul de plată, termenul pentru efectuarea plății este de 15 minute.
7. Cumpărătorul suportă taxa pentru livrarea Produselor la adresa indicată, care este specificată în condițiile și costurile de livrare.
8. Informațiile detaliate despre formele de plată se află pe site-ul Magazinului în secțiunea de Plăți.
9. Vânzătorul își rezervă dreptul la modificarea prețurilor Produselor prezentate pe site-urile Magazinului, la publicarea informațiilor cu privire la noi produse, la efectuarea și revocarea acțiunilor promoționale pe site-urile Magazinului, la reduceri de prețuri sau la introducerea modificărilor în acestea. Dreptul Vânzătorului menționat în propoziția anterioară nu afectează comenzile plasate înainte de intrarea în vigoare a modificării prețurilor, condițiilor acțiunilor promoționale sau a reducerilor de prețuri. Despre condițiile speciale ale acțiunilor promoționale și ale reducerilor de prețuri Cumpărătorul va fi informat de către Vânzător. Acțiunile nu vor fi combinate, dacă regulamentul acțiunii promoționale nu prevede altfel.

VII. LIVRARE

1. Produsele comandate sunt livrate prin intermediul unei companii de curierat la adresa indicată de Cumpărător în comandă.
2. Costurile de livrare sunt calculate în conformitate cu listele de prețuri actuale și depind de greutatea, dimensiunile și valoarea coletului precum și de valoarea rambursului. Cumpărătorul va fi informat cu privire la costul de livrare în timpul procesului de plasare a comenzii.
3. Costurile de livrare sunt suportate de Cumpărător, dacă nu se prevede altfel. Costurile actuale și condițiile de livrare sunt indicate pe paginile de internet ale Magazinului în secțiunea Costurile și condițiile de livrare.
4. Cumpărătorul se obligă să recepționeze Produsul expediat.
5. Termenul maxim realizare a comenzii este 8-10 zile lucrătoare.

VIII. GARANȚIE PENTRU VICII FIZICE ȘI JURIDICE

1. Produsele oferite în Magazin sunt libere de vicii fizice și juridice și sunt acoperite de garanția producătorului, dacă în descrierea Produsului nu este specificat altfel. Conținutul și domeniul garanției este stabilit în certificatul de garanție livrat împreună cu Produsul.
2. Vânzătorul răspunde față de Consumator în cadrul garanției pentru viciile fizice și juridice ale Produsului în domeniul stabilit de prevederile Legii din 23 aprilie 1964. – Codul civil (Monitorul Oficial din 2014 poz. 121, cu modificările ulterioare).
3. Riscul de pierdere accidentală sau deteriorarea Produsului trece la Consumator în momentul eliberării Produsului de către Vânzător sau transportatorul care acționează pentru acestă.
4. La primirea Produsului este OBLIGATORIE verificarea de către Consumator a stării coletului livrat în prezența curierului, în special, dacă acesta este complet (toate accesoriile sa fie in colet) și dacă nu este deteriorat (chiuveta). În cazul constatării unor deteriorări ale Produsului, a altor defecte ale Produsului, cat si a lipsei vreunui accesoriu, se recomnada întocmirea procesului-verbal de daune în prezența curierului. Neîntocmirea procesului-verbal de daune de către Consumator nu exclude și nu suspendă examinarea eventualelei reclamații, însă poate îngreuna Consumatorului dovedirea existenței unor deteriorări în momentul livrării coletului.
RECLAMATIILE ULTERIOARE NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE!
5. Consumatorul depune reclamația Produsului prin notificarea Vânzătorului cu privire la constatarea unui viciu fizic sau juridic al Produsului.
6. Consumatorul este lipsit de dreptul de a depune o reclamație, dacă până la expirarea termenului de un an de la constatarea defectului, dar nu mai târziu până la expirarea termenului de 2 ani de la data eliberării mărfurilor Consumatorului, nu notifică Vânzătorului acest fapt.
7. Reclamația poate fi depusă prin completarea formularului electronic disponibil în Magazin, prin e-mail la adresa: info@chiuvete-lavello.ro sau în forma scrisă la Lavello s,c,, Narutowicza 36, 64-100 Leszno, Polonia. La Produsul reclamat, se recomandă să se atașeze dovada de cumpărare, sau o copie a acesteia, ceea ce va facilita examinarea reclamației. Cu toate acestea, neatașarea Dovezii de cumpărare sau a unei copii a acesteia nu suspendă procedura de reclamare.
9. Dacă produsul are un viciu, atunci Consumatorul poate:
a. să solicite înlăturarea viciului, sau
b. să solicite înlocuirea Produsului cu unul fără vicii, sau
c. să depună o declarație privind reducerea prețului, sau
d. să depună o declarație privind retragerea din contract.
10. Consumatorul nu poate depune declarația privind reducerea prețului sau retragerea din contract în cazul în care Vânzătorul, în mod operativ și fără inconveniente excesive pentru Consumator va elimina viciul sau va înlocui Produsul cu vicii cu unul fără vicii. Această restricție nu se aplică în cazul în care Produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu a îndeplinit obligația de înlocuire a Produsului cu unul liber de vicii sau de eliminare a viciului.
11. Consumatorul poate, în loc de eliminare a viciului propusă de Vânzător, să solicite înlocuirea Produsului cu unul liber de vicii sau în loc de înlocuire a obiectului să solicite eliminarea viciului. Acest drept nu se aplică în acele cazuri, când aducerea unui produs la conformitatea cu contractul, în modul ales de Consumator, nu este posibilă sau va genera costuri excesive în comparație cu metoda propusă de Vânzător.
12. Consumatorul nu se poate retrage din contract, dacă viciul Produsului este nesemnificativ.
13. Vânzătorul poate refuza îndeplinirea solicitării Consumatorului privind înlocuirea Produsului cu unul liber de vicii sau privind eliminarea viciului, în cazul în care ducerea la conformitatea cu contractul, a Produsul cu vicii în modul ales de Consumator este imposibilă sau, în comparație cu un alt mod posibil de a aduce la conformitatea cu contractul, va genera costuri excesive.
14. În cazul în care Consumatorul, exercitând drepturile sale de garanție pentru viciile fizice sau juridice ale Produsului, solicită înlocuirea Produsului sau se retrage din contract, livrarea Produsului reclamat către Vânzător se efectuează prin Consumator, dar Vânzătorul plasează comanda la transportatorului selectat de acesta de ridicare a coletului și suportă cheltuielile de transport al mărfii returnate. În situația în care Consumatorul solicită înlăturarea viciului Produsului sau reducerea prețului, acesta nu are obligația de livrare a Produsului reclamat la Vânzător. În acest caz, Consumatorul trebuie să pună la dispoziție Produsul reclamat într-un loc în care acesta se află, și să informeze despre acest loc pe Vânzător, pentru stabilirea termenului de ridicare a Produsului reclamat.
15. Vânzătorul examinează reclamația imediat, dar nu mai târziu decât în termen de 14 zile de la data depunerii acesteia.
16. Un răspuns la reclamație îl oferă la discreția sa:
a. în scris, pe adresa reclamantului,
b. prin cale electronică, pe adresa de poștă electronică indicată de reclamant,
c. prin cale telefonică.

17. Datorită procesului de fabricație a chiuvetelor compozite din granit (ardere la temperatură ridicată), dimensiunile enumerate în paginile ofertei sunt aproximative și pot varia până la 5 mm. Nu acceptăm reclamații cu privire la diferențe mai mici.

18. Reclamațiile pentru deteriorarea chiuvetei cauzate de topirea temperaturii la peste 280 de grade nu vor fi acceptate

IX. RECLAMAREA SERVICIILOR MAGAZINULUI ÎN CELELALTE DOMENII

1. Utilizatorul poate depune o reclamație în cazul în care serviciile prevăzute de prezentul Regulament nu sunt efectuate de către Vânzător sau nu sunt efectuate în conformitate cu prevederile prezentului  Regulament.
2. Reclamația privind serviciile Magazinului trebuie să conțină:
a. datele de identificare ale Utilizatorului;
b. subiectul reclamației, precum și perioada la care reclamația se referă;
c. împrejurările care justifică reclamația;
d. semnătura Utilizatorului – în cazul reclamației depuse în scris.
3. În cazul în care reclamația nu îndeplinește condițiile formale menționate mai sus, Vânzătorul poate, la alegerea sa, să lase reclamația fără examinare sau să solicite completarea acesteia de către Utilizator în termen de 7 zile, împreună cu instrucțiunea, că în caz de necompletare în termenul respectiv, reclamația va fi lăsată fără examinare.
4. Vânzătorul poate lăsa contestația fără examinare, în cazul în care:
a. Reclamația se referă la o chestiune care este explicată în Regulament, anexele, actele suplimentare sau materialele auxiliare disponibile în Magazin. În acest caz, răspunsul la reclamație conține o trimitere la documentul corespunzător.
b. reclamația se referă la o chestiune care  a fost explicată în prealabil în răspunsul la o reclamație anterioară a Utilizatorului. În acest caz, răspunsul la reclamație conține o trimitere la corespondența corespunzătoare.
c. reclamația vine de la o persoană terță, care nu are împuternicirea sau procura corespunzătoare.
d. va fi depusă după expirarea termenului de 30 de zile de la data dezvăluirii motivelor de reclamație.
5. Cu privire la exercitarea dreptului de a lăsa reclamația fără examinare, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul imediat.
6. Reclamațiile înaintate Magazinului și referitoare la serviciile prestate de către terți prin intermediul Magazinului vor fi transferate de către Vânzător imediat părții terțe corespunzătoare, care este responsabilă pentru examinarea reclamației.
7. Vânzătorul examinează reclamația imediat, dar nu mai târziu decât în termen de 14 zile de la data depunerii acesteia.
8. Un răspuns la reclamație îl oferă la discreția sa:
a. în scris, pe adresa reclamantului,
b. prin cale electronică, pe adresa de poștă electronică indicată de reclamant,
c. prin cale telefonică.
9.  Vă informăm, de asemenea, că Consumatorul are posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de examinare a reclamațiilor și de prezentare a pretențiilor prin intermediul  Centrului European de Protecție a Consumatorilor.

X. DREPTUL DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT

1. Consumatorul poate renunța la contractul încheiat de la distanță, fără a indica motivele, depunând o declarație corespunzătoare în scris, în termen de 21 de zile.
2. Termenul de retragere din contract menționat mai sus începe să curgă:
a. pentru contractul în executarea căruia întreprinzătorul eliberează obiectul, fiind obligat să transmită proprietatea acestuia – de la primirea obiectului în posedare de către consumatorul sau de către o persoană terță indicată de acesta, alta decât transportatorul,
b. pentru celelalte contracte – de la data încheierii contractului.
3. Retragerea poate fi exercitată prin transmiterea declarației exprese cu privire la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare a Vânzătorului. Pentru respectarea termenului este suficientă trimiterea unei declarații la Vânzător înainte de expirarea termenului de 21 de zile, menționat la alin. 1 de mai sus.
4. Declarația privind retragerea din contract poate fi transmisă în scris la info@chiuvete-lavello.ro, poșta electronică sau prin intermediul formularului accesibil on-line pe site-ul Vânzătorului la adresa chiuvete-lavello.ro. Consumatorul poate, de asemenea, utiliza un model de formular de retragere din contract, însă acest lucru nu este obligatoriu.
5. În caz de retragere din contract de către Consumator, contractul este considerat nul, iar Consumatorul este exonerat de orice obligație față de Vânzător. În cazul în care Consumatorul a depus o cerere privind retragerea din contract înainte ce Vânzătorul a confirmat oferta sa, oferta nu mai este valabilă.
6. Produsele cumpărate de Consumator pot fi returnate în aceeași stare, dacă nu a fost necesară schimbarea acesteia pentru a identifica natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Produsul returnat de către Consumator trebuie să fie ambalat în modul corespunzător care previne deteriorarea acestuia în timpul transportului. Dacă este posibil, Produsul trebuie să fie ambalat în ambalajul original. Costurile directe legate de returnare a Produsului către Vânzător sunt suportate de Vânzător, concomitent Vânzătorul indică transportatorul care ridică Produsele returnate.
7. Consumatorul este răspunzător pentru diminuarea valorii Produsului în urma utilizării acestuia într-un alt mod decât cel necesar pentru a identifica natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.
8. Consumatorul este obligat să efectueze returnarea unui Produs imediat, dar nu mai târziu decât în termen de 21 de zile de la data în care s-a retras din contract. Pentru respectarea acestui termen este necesară declararea Vânzătorului a dorinței de a se retrage din contract înainte de expirarea termenului de 21 de zile.
9. În caz de retragerea Consumatorului din contract, dacă au fost efectuate orice plăți de către  Consumator, restituirea lor se va face imediat, dar nu mai târziu decât în termen de 14 zile de la primirea declarației corespunzătoare din partea Consumatorului de către Vânzător, prin același canal prin care Cumpărătorul a efectuat plata, cu excepția cazului în care Consumatorul în mod expres își exprimă acordul pentru o altă formă de restituire a plății. În orice caz, Consumatorul nu suportă costurile de rambursare a plăților, cu excepția costurilor de înregistrare stabilite în conformitate cu tariful băncii la care este deschis contul Consumatorului. Vânzătorul poate să se rețină cu restituirea sumelor încasate de la Consumator până în momentul primirii Produsului înapoi.
10. Dreptul de retragere din contract nu se acordă Consumatorului în ceea ce privește încheierea contractului:
a.  în care obiectul prestației este un Produs nieprefabricat, fabricat la comanda specială, conform specificațiile Consumatorului sau care este conceput pentru a satisface nevoile sale individuale;
b. în care obiectul prestației este un Produs livrat intr-un pachet sigilat, care, după deschiderea ambalajului nu poate fi returnat din cauza protecției sănătății, din motive de igienă sau din motive de protecție a drepturilor de autor, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.

XI. ÎNTREPRINZĂTORUL în calitate de CUMPĂRĂTOR

1. În cazul în care Cumpărătorul este un Întreprinzător, acesta nu are dreptul de a se retrage din contractul încheiat de la distanță.
2. În cazul în care Cumpărătorul este un Întreprinzător, părțile exclud responsabilitatea Vânzătorului privind garanția pentru viciile fizice și juridice ale Produsului.

XII. REZERVĂRI, GARANȚII ȘI RĂSPUNDEREA

1. Având grija față de binele Utilizatorilor și asigurarea calității superioare a Magazinului, nu se permite utilizarea Magazinului, tuturor funcționalităților sale și a serviciilor prestate în conformitate cu natura, scopul și obiectul de activitate al Magazinului, în special, adoptarea de măsuri care încalcă legislația în vigoare, prevederile prezentului Regulament și bunele moravuri.
2. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru ca Magazinul și toate serviciile oferite prin intermediul lui să funcționeze în mod continuu, fără nicio interferență, cu toate acestea, Vânzătorul nu este responsabil pentru interferențele cauzate de forța majoră sau intervenția inadmisibilă a Utilizatorilor sau a terților, pentru care nu este responsabil. Vânzătorul garantează disponibilitatea Magazinului în 90% anual.
3. Vânzătorul își rezervă dreptul la introducerea oricăror elemente de securitate concepute pentru a proteja buna funcționare a Magazinului, inclusiv elementelor de protecție împotriva acțiunilor Utilizatorilor Magazinului, care încalcă prezentul Regulament sau  regulile legate de activitatea Magazinului.
4. Vânzătorul își rezervă dreptul la publicarea anonimă a conținutului adresat de către Utilizatori serviciului de asistență al Magazinului, și referitor la aspectele legate de funcționarea Magazinului (FAQ), de sfaturile oferite și altele, despre care Vânzătorul va considera că răspunsurile la acest conținut merită să fie făcute publice.
5. Vânzătorul își rezervă posibilitatea de a percepe beneficii din publicitatea plasată în Magazin, pentru ce Utilizatorul, folosind Magazinul online își exprimă acordul.
6. Vânzătorul nu este responsabil pentru asamblarea și dezasamblarea produselor achiziționate de la el.

XIII. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la Magazin, în special, la conținut, simboluri, semnele verbale sau grafice, denumiri, imagini, imagini grafice, efectele sonore, informații, funcționalități și serviciile disponibile în Magazin, aparțin în exclusivitate Vânzătorului sau partenerilor lor, care au transmis materialele menționate către Vânzător spre utilizare. Utilizarea Magazinului pe baza Regulamentului, în orice caz, nu duce în nicio măsură la dobândirea de către Utilizator, în întregime sau parțial, a drepturilor de proprietate intelectuală menționate mai sus.
2. Este interzisă, fără acordul Vânzătorului exprimat în scris: copierea, reproducerea sau utilizarea în alt mod, în întregime sau parțial a drepturilor de proprietate intelectuală la Magazin menționate mai sus. Acest lucru nu se aplică la stocarea temporară automată a fișierelor în memoria dispozitivului digital, care este o consecință a utilizării obișnuite a Magazinului în scopurile conforme cu Regulamentul și a cazurilor de utilizare permise de lege.

XIV. MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI

1. Modificarea Regulamentului este posibilă numai dintr-un motiv important, în modul care permite Utilizatorilorilor să ia cunoștință în prealabil și să își exprime acordul sau să renunțe la utilizarea în continuare a serviciilor Magazinului sau să depună o declarație cu privire la utilizarea Magazinului, pe baza regulilor existente.
2. Vânzătorul publică modificările introduse în Regulament pe site-urile Magazinului. Informațiile despre modificarea Regulamentului va fi pusă la dispoziție nu mai târziu de 14 zile înainte de introducerea Regulamentului modificat.
3. Modificările aduse Regulamentului nu afectează comenzile plasate înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.
4. Nu necesită introducerea modificărilor în prezentul Regulament introducerea de către Magazin a promoțiilor, concursurilor și serviciilor suplimentare, ale căror principiile și condițiile detaliate vor fi determinate de fiecare dată în Anexele la prezentul Regulament.

XV. DISPOZIȚII FINALE

1. Conținutul Regulamentului este pus la dispoziția Utilizatorului în mod gratuit prin intermediul Magazinului și poate fi înregistrat, mai ales prin tipărire, salvare pe un suport sau descărcare în orice moment de pe site-urile Magazinului.
2. Nulitatea uneia dintre prevederile Regulamentului confirmată prin decizia instanței competente nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Regulament.
3. În toate chestiunile nereglementate de prezentul Regulament, se aplică prevederile în vigoare a legislației poloneze, dacă legile obligatorii spre executare în Statul Utilizatorului nu prevăd altfel.
4. Orice litigii care decurg din funcționarea Magazinului și din prestarea serviciilor în cadrul Magazinului vor fi supuse soluționării de către instanțele judecătorești poloneze competente de drept comun.
5. Utilizatorii pot trimite orice comentarii, sugestii și întrebări pe adresa info@chiuvete.-lavello.ro