Garanția și returnări

Garanția pentru baterii și accesorii

 1. Bateriile și accesoriile sunt acoperite de garanția producătorului pentru o perioadă de un an. Informații despre durata garanției pentru un anumit model sunt furnizate în paginile de detalii ale produselor.

Garanție la chiuvetele Lavello

 1. Următorii termeni din Termenii și condițiile de garanție au următoarele semnificații:
  1. „Garanție” înseamnă toate drepturile și obligațiile care decurg din acești Termeni și condiții ale Garanției și din prevederile Codului civil;
  2. „Echipament” înseamnă o chiuvetă achiziționată și o chiuvetă fără defecte pe care deținătorul de garanție a primit-o în locul echipamentului defect;
  3. „Garantul” este: Lavello Sanitare S.R.LAdresă: București, Secotrul 6, Valea Cascadelor, Nr.23, Biroul D4, Cladirea Caroli.
  4. „Forță majoră” înseamnă orice eveniment extern de natură extraordinară pe care Garantul sau Centrul de Service care efectuează sau care urmează să efectueze reparații asupra Echipamentelor nu poate preveni și care este în afara controlului lor, inclusiv, dar nu limitată la revolte, greve, dispute colective, conflicte armate și dezastre naturale;
  5. „deținător de garanție” înseamnă persoana care a achiziționat echipamentul de la producător și orice proprietar ulterior al echipamentului care deține un card de garanție, care a dobândit efectiv dreptul de a exercita drepturile de garanție.
 2. Garantul va furniza o garanție pentru echipament pentru o perioadă de 10 ani de la data vânzării acestuia.
 3. Deținătorul garanției își poate exercita drepturile și după expirarea perioadei de garanție specificată la clauza 2 de mai sus. În acest caz, este responsabilitatea titularului de a dovedi că defecțiunea echipamentului a avut loc înainte de expirarea acestei perioade.
 4. Garanția este valabilă pe teritoriul României.
 5. Perioada de garanție începe de la data achiziționării, confirmată de dovada achiziției.
 6. Garanția acoperă numai defectele de fabricație.
 7. În cazul în care se constată o defecțiune sau o deteriorare a produsului în timpul perioadei de garanție, utilizarea sau instalarea acestuia trebuie întreruptă imediat și garanția trebuie să fie notificată Garantului . Garantul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din folosirea produsului defect.
 8. Reclamațiile vor fi luate în considerare în termen de 14 zile.
 9. În situațiile care depășesc controlul garantului, inclusiv evenimentele de forță majoră, termenul limită de examinare a reclamației unui produs se prelungește cu durata Forței Majore sau cu durata obstacolelor care depășesc controlul Garantului.
 10. În cazul în care garanția nu respectă termenele limită specificate în clauza 7 din Garanție, clientul are dreptul să prelungească perioada de garanție pentru produs până la momentul necesar pentru a procesa reclamația.
 11. Garanția NU acoperă daunele aduse produsului cauzate de următoarele:
  1. instalarea care nu respectă instrucțiunile de instalare ale producătorului;
  2. utilizarea unor instrumente sau materiale necorespunzătoare pentru instalare, funcționare necorespunzătoare, adică neconforme cu utilizarea prevăzută a echipamentului și a instrucțiunilor de operare;
  3. depozitarea sau transportul necorespunzător al produsului, inclusiv transportul într-o manieră diferită de cea convenită cu garanția în legătură cu utilizarea drepturilor de garanție (vezi punctul 13 din această Garanție);
  4. efectuarea unor reparații și modificări independente;
  5. precipitarea formării din apa de utilitate sau calitatea ei inadecvată;
  6. parametrii inadecvatori ai apei de utilitate;
  7. îngrijirea necorespunzătoare a produsului, de ex. utilizarea de agenți de curățare necorespunzători și accesorii;
  8. pagubele mecanice sau termice cauzate de manipularea necorespunzătoare a produsului;
  9. uzură și rupere în timpul utilizării normale;operațiunile necorespunzătoare de întreținere, curățare, instalare și reglare, așa cum sunt descrise în instrucțiunile de utilizare sau necesare pentru ca produsul să funcționeze correct
  10. temperaturii la peste 280 de grade
 12. Datorită procesului de fabricație a chiuvetelor compozite din granit (ardere la temperatură ridicată), dimensiunile enumerate în paginile ofertei sunt aproximative și pot varia până la 5 mm. Nu acceptăm reclamații cu privire la diferențe mai mici.
 13. Orice defecțiuni mecanice trebuie raportate imediat, dar nu mai târziu de șapte zile de la data la care au fost descoperite. Instalarea sau utilizarea produsului defect trebuie, de asemenea, să fie întreruptă. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, reclamația privind garanția NU va fi acceptată.
 14. Garantul își rezervă dreptul de a verifica de fiecare dată cauza daunelor. Sarcina probei momentului în care a fost descoperit defectul revine Clientului.
 15. La depunerea unei reclamații, persoana îndreptățită în temeiul Garanției trebuie să consimtă mai întâi cu Garantulul asupra modalității de returnare a echipamentului defect. Cu toate acestea, indiferent de metoda selectată de returnare a bunurilor, costurile livrării dispozitivului către Garant vor fi acoperite de client.
 16. Dovedirea drepturilor de garanție este posibilă prin prezentarea dovezii de vânzare sau a altor dovezi fiabile de cumpărare. Clientul este, de asemenea, obligat să respecte toate celelalte cerințe ale acestei Garanții, așa cum se specifică în clauza 11.
 17. Clientul are dreptul la înlocuirea echipamentului cu echipamente noi fără defecte sau cu rambursarea prețului de cumpărare pentru bunuri. Clientul are dreptul la o rambursare a prețului de cumpărare numai dacă garanția nu poate înlocui echipamentul.
 18. Bunurile înlocuite cu bunuri noi vor fi de brand nou și vor constitui echivalentul exact al mărfurilor în care a fost descoperit defectul.
 19. Garantul nu este responsabil de declarațiile unor terți.
 20. Această Garanție nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului din cauza neconformității bunurilor cu contractul.

Un consumator care a decis să cumpere produsele noastre din magazinul nostru online are dreptul de a se retrage din contract în termen de 30 de zile. În acest scop, vă rugăm să trimiteți o declarație, de exemplu prin e-mail la: info@chiuvete-lavello.ro. Avem rugămintea să ne comunicați motivul returului, adresa de ridicare a coletului, factura fiscală a produsului și să ne atașați o poză cu produsul pe care îl returnați.

Marfa returnată trebuie trimisă înapoi în ambalajul original cu tot conținutul, chiuveta și accesoriile trebuie să fie nedeteriorate și să nu prezinte urme de folosire.

Pentru retur se va trimite la adresa comunicată firma de curierat Urgent Cargus, iar transportul colectării va fi suportat de către client.

Când returnați chiuveta, vă rugăm să nu uitați să asigurați transportul împotriva posibilelor daune în timpul transportului.

Toate rambursările se fac în contul bancar furnizat imediat după primirea și verificarea produselor returnate, dar nu mai târziu de 14 zile.